Dotkni se vesmíru a pokračuj

Dotkni se vesmíru a pokračuj

 • Žánr Činohra
 • Scéna Činoherní scéna
 • Premiéra16. září 2017
 • Délka představení2:15 hod.
 • Počet repríz22
 • Cena 360 - 380 Kč

komedie o cestě z vrcholu až na samé dno a pak zas dál

Bohumil Plánovský, vedoucí skupiny Biochemie a molekulární biologie Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dosáhl na metu nejvyšší – podařilo se mu objevit mechanismus vzniku nového druhu, a tedy podstatu evoluce. Při této příležitosti napadne jeho dávného přítele Adama Šmída, že bude genom sekvencovaný Plánovským analyzovat ze svého pohledu, z perspektivy matematického lingvisty. Budeme-li genom chápat jen jako posloupnost dvaceti písmen, které kódují jednotlivé aminokyseliny, není náhodou v genomu zašifrován nějaký vzkaz od bytosti či bytostí, které nás stvořily? Pokud jsme tedy byli stvořeni, samozřejmě.

Toto je výchozí situace nové komedie René Levínského, kterou v premiéře uvedlo v listopadu 2016 Národní divadlo v Praze. V Městském divadle Brno se v režii Hany Burešové hra ale představí v modifikované verzi: odehrává se na brněnských vědeckých ústavech i v brněnských restauracích a její veliké finále probíhá v parku v Lužánkách.

Otázky, které nová Levínského hra klade, jsou vlastně docela staré. Můžeme (a smíme) lidský genom modifikovat a stvořit „nového lepšího člověka“? Kdo je vyvolen, aby vyzval lidstvo na novou cestu? Hra o světě vědy i pavědy, spolku Sisyfos, o cestě z vrcholu až na samé dno a pak zas dál vznikla v tiché úctě k podivuhodné životní cestě Iljy Ripse.

Autor

 • René Levínský

Asistent režie

Kostýmy

 • Zuzana Štefunková-Rusínová

Scéna

 • Tomáš Rusín

Hudba

 • Petr Hromádka

Dramaturgická spolupráce

 • Jiří Záviš

Plakát

 • Jef Kratochvil, Tino Kratochvil, Petr Hloušek

Světelný design

 • David Kachlíř

Ing. Bohumil Plánovský, Ph.D.

JUDr. Božidara Plánovská, jeho žena

Mgr. Anděla Suchemá, jeho doktorandka

RNDr. Adam Šmíd, Ph.D., lingvista a matematik

Prof. RNDr. Dušan Antal, Dr.Sc., ředitel ÚCHE AV ČR

Bc. Svatava Hovorková, novinářka

Prof. Ing. Cyril Špaček, Dr.Sc., emeritní biochemik

Doc. Ing. Vojtěch Růžička, CSc., biochemik

Mgr. Jonáš Kristek, Ph.D., entomolog (termitolog)

RNDr. Jiří Řehoř, CSc., předseda spolku Sysifos

Zaměstnanci ČT

Členové spolku Sisyfos

Hlas

OCTOMILKY, KVASINKY A LIDÉ

Vladimír Just 17. říjen 2017 zdroj Divadelní noviny

Je to pořád to samý, octomilka, kvasinka nebo člověk, do plazmidu vložíš přesně to, co potřebuješ, a máš to tam… žádný náhodný mixování, žádný děti s genetickýmavadama… Takto a podobně nadšeně přednáší, dokonce i doma své návštěvě, ústřední hrdina Levínského hry Dotkni se vesmíru a pokračuj, biochemik Bohumil Plánovský. (…) Věda se tu v postavě Plánovského a spol. dostává po přísně racionálních, exaktních a pokrokových kolejích do blízkosti čirého bláznovství. Havarijní situaci vědců ve vrcholné scéně asi nejtrefněji zhodnotí televizní zvukař: Tak to je dobrejbizár. V téže smíchové optice jeví se tu i známí vymítači pavěd ze spolku Sisyfos, reprezentovaní povědomou postavou astrofyzika Jiřího Řehoře a jeho suitou. (…) V Brně je tato laskavá karikatura typově autentickou hereckou kořistí Jana Mazáka. (…) Po svém skandálním TV vystoupení dostane Bohumil od šéfa padáka, od Řehoře bludný balvan za výzkum šifrovaných božích vzkazů v genomu organismů a navrch od Božidary žádost o rozvod. To bortí jeho experimenta prozradí před šéfem i veřejností vědcovo tajemství.Trapas celého balábile násobí přímý TV přenos. Projekční plátna, zmnožující trapno, jsou neodmyslitelnou součástí inscenace. A tak před námi, podobně jako ve hrách Havlových i u Levínského defilují vlastně různé postmoderní variace na starý známý archetyp „učeného hlupáka“. Od šéfa ústavu Dušana (Viktor Skála), přes termitologa Jonáše v podání Aleše Slaniny až po charismatického matematického lingvistu Adama, jenž je v pojetí Igora Ondříčka skutečným Mefistem a hybatelem příběhu. Posledně jmenovaný, někdejší spolužák hlavního hrdiny, pronikne k němu do rodiny, okouzlí jeho citově vyprahlou Božidaru a vnukne nebohému Plánovskému plán luštit šifrované boží vzkazy v organismech, od octomilek po lidská embrya. Ne náhodou cítí od samého počátku k podivnému Adamovi instinktivní odpor pouze doktorandka Anděla, jejíž láska a obětavost doslova donosit následky Bohumilových experimentů neznají hranic. Její láska je bezmezná stejně, jako je bezmezný odpor k Adamovi: to první je totiž z rodu Markétčiny lásky k Faustovi, to druhé odporem k Mefistovi. Ona jako jediná v něm skutečného ďábla totiž rozpozná. (…) Brněnskou verzi Levínského hry považuji díky invenci Hany Burešové a hereckým výkonům za událost nové sezóny. (…)

 

VĚDECKÉ I LIDSKÉ HEMŽENÍ

Jan Císař 25. září 2017 zdroj Lidové noviny

Režisérka Hana Burešová nastudovala v Městském divadle Brno hru vystudovaného jaderného fyzika, ale také úspěšného dramatika a divadelníka Reného Levínského Dotkni se vesmíru a pokračuj. (…) Texty Reného Levínského nebyly nikdy jednoduché, vždycky se vyznačovaly různorodými polohami, někdy až kontroverzními. Tento trend zesílil, když začal psát hry z vědeckého prostředí, které důvěrně zná, neboť se v něm léta profesionálně pohybuje. (…) Hostující režisérka Hana Burešová se svým dlouholetým stálým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem se především opřeli o žánr konverzační komedie a v tomto duchu rozehrávají všechny situace jak ve vedení zápletky, tak zejména v oblasti jazyka, s nímž Levínský pracuje (ostatně jako vždycky) nápaditě a vtipně. Činí to s pochopením pro styl humoru autora a jeho zvláštní intelektuální a lidské vidění. Vzniká tak příjemně zábavné představení. (…) Vedle komediální polohy, která je průhledem do soukromých i profesionálních vztahů, chování a jednání vědců, je tu poloha jiná, která klade otázky o smyslu a oprávněnosti fenoménu, jejž bychom mohli nazvat stvořením. To jest: kam až může člověk, jenž proniká do genomu živých organismů – podoben přírodě nebo Bohu – zajít a za jakou cenu to může učinit. (…) Herectví této inscenace se zbavuje zbytečných detailů a ve vyrovnané souhře vystupují ostře a výrazně narýsované postavy, jejichž určitost prozrazuje jakousi až osudovou posedlost; především prací, ale i touhou naplnit vlastní život něčím velkým, překonávajícím pozemskost. (…)

 

OCTOMILKA, KVASINKA NEBO ČLOVĚK? DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ V MĚSTSKÉM DIVADLE BRNO

Pavla Haluzová 23. září 2017 zdroj www.eurozpravy.cz

(…) Vedoucí skupiny Biochemie a molekulární biologie Ústavu chemické ekologie AV ČR, Bohumil Plánovský (Petr Štěpán), objevil mechanismus vzniku nového druhu, a tedy podstatu evoluce. Jeho dlouholetý přítel Adam Šmíd (Igor Ondříček) chce genomy analyzovat ze svého pohledu matematického lingvisty. Co když je v genomu ukrytý vzkaz od našich stvořitelů? (…)Režie Hany Burešové sází na jednoduchost a spíše tradiční styl, což je v tomto případě rozhodně ku prospěchu věci. (…) Burešová tedy bez výrazných úprav nechává vyniknout děj předlohy; k tomu jí napomáhají výborné herecké výkony v čele s jako vždy vynikajícím Petrem Štěpánem v hlavní roli Bohumila Plánovského, který se zajímá více o vědecké experimenty než o svou manželku Božidaru (Alena Antalová). Sehrané obsazení doplňuje Svetlana Janotová jako mladá doktorandka Anděla, Ivana Vaňková v roli novinářské krásky Svatavy nebo Aleš Slanina jako entomolog Jonáš.

 

DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ

(tr) 21. září 2017 zdroj www.brnozurnal.cz

Těžko si pod tímto názvem divadelní hry něco představíte. (…) Možná trochu záhadný název hry pochází z otrockého překladu pokynu pro počítačovou hru na prvním PC: PressSpace to Continue. (…) Divák je uveden do Ústavu chemické ekologie Akademie věd, pro MdB byly reálie přemístěny na brněnské pracoviště. Ing. Bohumil Plánovský, Ph.D. (Petr Štěpán), vedoucí skupiny Biochemie a molekulární biologie, objevuje mechanismus vzniku nového druhu, a tedy podstatu evoluce. Vtipné dialogy, autor si pohrává s myšlenkou vytvoření ideálního potomka. Vědcův kamarád RNDr. Adam Šmíd, Ph.D., lingvista a matematik (Igor Ondříček), hledá v řetězci aminokyselin vyšší poselství. Děj zpestřují vzájemné vztahy, do hry vstupuje Plánovského manželka JUDr. Božidara Plánovská (Alena Antalová) a redaktorka televizního studia Svatava Hovorková s titulem Bc. (Ivana Vaňková). (…) Výraznou postavou je rovněž prof. RNDr. Dušan Antal, DrSc., ředitel zmíněného ústavu v podání Viktora Skály a Mgr. Anděla Suchemá, doktorandka (Svetlana Janotová). Nová inscenace na scéně Tomáše Rusína s výbornými herci v kostýmech Zuzany Štefunkové-Rusínové má všechny předpoklady k dlouhé řadě repríz. Ladí i jednoduchá, ale výrazná hudba Petra Hromádky.

 

 

MRAZIVÁ KOMEDIE V MĚSTSKÉM DIVADLE V BRNĚ

Peter Stoličný 19. září 2017 zdroj www.i-divadlo.cz

První premiérou na Činoherní scéně Městského divadla Brno byla inscenace hry s poněkud zvláštním názvem Dotkni se vesmíru a pokračuj dramatika René Levínského. (…) V dialozích, v jednání postav, v jejich myšlení a snažení je tolik humorných momentů, že přihlížející divák se až unaví smíchem. Perfektně napsané postavy jsou pro herce opravdu vděčné příležitosti. Sledujeme vztahy mezi vědci, a to v oblasti zaměstnanecké (kariérní), občas sexistické, pojmenována je paranoia vědeckého života. Do toho hlavní hrdina Ing. Bohumil Plánovský, PhD. (skvělý Petr Štěpán) žije mezi vědou a manželkou JUDr. Božidarou Plánovskou (krásně rozvrstvená postava v podání Aleny Antalové.) Mladičká doktorandka Mgr. Anděla Suchemá (Svetlana Janotová) předkládá řadu typických znaků pro začínající vědkyně – zvládáboj sama se sebou a s obdivem vzhlíží ke svému vedoucímu doktorandského studia. A ještě jedna žena výborně do toho zmatku zapadá: novinářka Svatava Hovorková. Ivana Vaňková v této postavě vytvořila syntézu všech manýr novinářských krasotinek. A pak tady máme pány vědce. Prof. RNDr. Dušan Antal, DrSc. – žoviálníblb, prostě říďa. Má už asi kariéru za sebou, ale křesla se drží pevně. (Hraje ho velmi věrohodně Viktor Skála.) Následuje Prof. Ing. Cyril Špaček, DrSc., emeritní biochemik, žoviální a vše chápající, který asi ví, že pochvalou neurazíš. (Miloslav Čížek hraje tu roli snad jako své hobby.) Doc. Ing. Vojtěch Růžička, PhD. je tady z té mladší a hodně ambiciózní generace (Rastislav Gajdoš hraje svou postavu, jako by v takové laborce vyrůstal.) Do všeho laboratorního zmatku se ještě přimotá entomolog, Mgr. Jonáš Kristek, PhD. (Aleš Slanina). Klíčovou roli v příběhu však hraje RNDr. Adam Šmíd, PhD., lingvista a matematik (Igor Ondříček), který dokáže defragmentovat jednu částečku DNA. (…) Dotkni se vesmíru a pokračuj je moudré, a přitom hodně zábavné dílo. Diváci se určitě mají na co v brněnském Městském divadle těšit.

 

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

<