Ochrana osobních údajů - GDPR

Je v zájmu společnosti Městské divadlo Brno chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, přečtěte si prosím následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností Městské divadlo Brno.

Zpracování osobních údajů probíhá v tomto rozsahu:          

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky či jiného zboží

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím platné legislativě, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákonu 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a to výhradně k těmto účelům:

  • zpracování statistických dat
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • doručení vstupenky
  • informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce
  • kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci
  • vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného
  • kontaktování subjektu ve věci soutěže pořádané správcem údajů.
  • v případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek předáme vaši e-mailovou adresu pořadateli akce, který vás může kontaktovat za účelem nabídek dalších, pro vás zajímavých akcí.

Společnost Městské divadlo Brno je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu.

Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů (pdf, 0,5MB)

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->