Aktuální podmínky vstupu do divadla

Aktuální podmínky vstupu do divadla

15. 10. 2021

S účinností od 1. září 2021 do odvolání se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovují následující podmínky pro účast osob na hromadných akcích:

1) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření s negativním výsledkem;

nebo

2) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník;

nebo

3) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

nebo

4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od pozitivního rychlého antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní (v tomto případě je nutné prokázat se lékařským potvrzením, že tomu tak skutečně je);

nebo

5) osoba na místě podstoupí s negativním výsledkem rychlý antigenní test určený pro sebetestování k použití laickou osobou, test je možné zakoupit přímo v divadle za 80 Kč; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb;

nebo

6) osoba ve škole či školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test, který je určen a povolen pro sebetestování k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby či potvrzením školy).

Písemné potvrzení jakékoliv z těchto skutečností je vždy možné předložit buď v papírové, nebo digitální podobě.

Potvrzení, prosím, mějte připraveno pro kontrolu u vstupu. Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

I nadále platí tato pravidla:

- do divadelních budov je až do odvolání možný vstup jen s nasazeným respirátorem či nanorouškou

- potvrzení protilátek ani čestné prohlášení se podle aktuálních opatření neuznává

- dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici u vstupu i v prostorách akce

Zakoupením vstupenky do našeho divadla souhlasíte s dodržováním uvedených nařízení.

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací