Vážení divadelní přátelé,

            před nedávnem jsem od jednoho novináře dostal otázku, na jak dlouho u nás v divadle plánujeme. Nebylo to poprvé a já ze zvyku odpověděl, že tak na dva až tři roky. A pak jsem se k té prosté otázce i odpovědi vrátil a uvědomil si, že je tomu jinak, a to hned ze dvou důvodů. Nejprve mě k onomu zpochybnění přivedla má celoživotní averze vůči plánování jako hlavnímu ukazateli věcí budoucích, neboť vše se v čase vyvíjí a kdybych zarputile trval na tom, co se mi před např. rokem zdálo jako senzační, a já v průběhu času zjistil, že existuje mnohem lepší varianta, byl bych přinejmenším pošetilý, kdybych ji nerealizoval. A pak v protikladu s tímto stálým hledáním optimálních řešení existuje něco, co se dá nazvat dlouhodobou kontinuální prací, při které každá realizovaná maličkost vytváří bázi pro absolutně všechno naše příští – angažování např. konkrétního herce, role, které dostává, jak na nich pracuje a jak výsledek jeho práce ovlivní následující dramaturgii divadla. A tak je to se všemi profesemi – uměleckými, technickými i servisními, neboť výsledek naší práce – tedy divadelní umělecké dílo – není nikdy výsledkem usilování jediného člověka, nýbrž právě v dlouhodobé kontinuální činnosti společně fungujícího a vzájemně se doplňujícího týmu rozličných řemesel. A zde je nutné „plánovat“ na mnohem delší období, než na ony mnou zmíněné „dva, tři roky“, zde se mnohdy jedná o desítky let…

            Tuto „předmluvu“ jsem zvolil proto, že když za vámi právě nyní přicházím s nabídkou nových inscenací, které pro vás připravujeme pro naši následující divadelní sezónu 2015/2016, rád bych vám tím blíže doložil fakt, že nové tituly, které v této nabídce jsou, budeme realizovat za prvé na oné bázi léta trvajícího formování se našeho divadla, a pak i na skutečnosti, že nám čas od času náhle „něco spadne z nebe…“ – že se náhle objeví téma, titul, autor, u kterého by čekat znamenalo velkou škodu! Jen je nutné dodat, že takovou rychlou reakci-změnu si můžeme dovolit pouze díky tomu, že disponujeme právě léta se sehrávajícím výtečným týmem silných individualit. V době, kdy budete číst tyto řádky, nám budou zbývat ještě tři týdny do okamžiku, kdy v Národním divadle v Praze vyhlásí nové nositele Ceny Thálie, a naše divadlo má hned dva nominované! Zdena Herfortová za to, jak úchvatně hraje, zpívá a tančí roli Ody Mae Brownové v muzikálu „DUCH“ a Michal Isteník za naprosto senzační ztvárnění Čičikova v Čechovově komedii „Mrtvé duše“…! Držme jim palce!

            Pro příští sezónu jsme pro vás připravili čtyři inscenace činoherní a čtyři hudební – muzikálové, tedy celkem o jednu méně, než v sezóně stávající. Důvodem je prostá skutečnost, že dlouhodobě nedokážeme uspokojovat zájem všech našich diváků o naše představení a třetí scénu už opravdu stavět nechceme… Samozřejmě že cena za menší počet titulů bude rovněž nižší. V příští sezóně uvidíte následující inscenace:

            Ne každý večer mají diváci možnost aktivně zasáhnout do děje. Paul Pörtner napsal akční komediální detektivku „Splašené nůžky“, ve které to možné je. V režii Mikuláše Tyce si můžete užít situace, kdy si vyberete svůj vlastní konec. Všude, kde se zatím tato hra hrála, setkala se s nadšeným ohlasem obecenstva.

            Andrew Lloyd Webber je autorem takových muzikálů jako „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ nebo „Kočky“, tentokrát pro vás režisér Petr Gazdík připraví jeho mysteriózní muzikál „Pískání po větru“, příběh muže, který je dětmi z malé vesnice považován za Ježíše Krista a současně dospělými za uprchlého vraha… Své publikum uchvacuje silou metaforického příběhu a úžasnou hudbou.

            Po dvou letech se vám představí další vrcholné drama Williama Shakespeara „Král Lear“!  Toto geniální dílo, napsané před čtyřmi stoletími, svou básnickou silou, strhující, třebaže syrovou výpovědí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce dotýká nás všech. V titulní roli se představí Boleslav Polívka. Inscenace vznikne v režii Stanislava Moši.

            Již tradiční silvestrovskou veselohrou bude tentokrát crazy vánoční komedie „Červené komety“. Autoři Andreas Sauter a Bernhard Studlar nás uhranou příběhem odehrávajícím se na pozadí předvánočního i vánočního šílenství, který pojednává o únosu obtloustlého kocoura Leopolda, za něhož únosci požadují astronomických 10 000 euro…! Jedná se o jednu z nejlepších komedií současnosti, kterou uvedeme v české premiéře!

Po úspěšné světové premiéře v německém Státním divadle v Darmstadtu, kde byly všechny reprízy beznadějně vyprodány, nám její režisér Stanislav Moša umožní užít si moderního pohádkového muzikálu Xaviera Naidoo, Markuse Heitze, Michaela Herbergera „Prodaný smích“ (Timm Thaler), napsaného podle knihy Jamese Krüsse, vyprávějící o chlapci, který se rozhodne prodat ďáblovi vlastní smích… 

            Poprvé v České republice uvedeme v režii Stanislava Moši muzikál Petera Stonea a Mauryho Yestona „TITANIC“, inspirovaný osudem nejslavnější námořní katastrofy všech dob. Muzikálový titul získal hned po své premiéře na Broadwayi pět Cen Tony včetně té za nejlepší muzikál! 

            Další inscenaci připraví v české premiéře režisér Petr Gazdík a bude jí hořké drama „Malý rodinný podnik“ Alana Ayckbourna, které v Británii získalo cenu Evening Standard Award za nejlepší hru roku. Jeden z nejvýznamnějších autorů současnosti v ní dokonale kombinuje humor se satirickým pozorováním světa, nabízí nám zarážející sondu rodinných vztahů a komickou linii příběhu završuje v překvapivém mrazivém závěru. 

            Nesmrtelný příběh o narození, životě i smrti Ježíše Krista bude v režii Stanislava Slováka vyprávět strhujícím způsobem maďarská rocková opera „Evangelium podle Marie“, kterou napsali László Tolcsvay, Péter Müller a Péter Müller Sziámi. V centru veškerého dění zde tentokrát stojí Marie, Ježíšova matka.

            Osm úžasných inscenací – osm kouzelných večerů s vašimi umělci ve vašem divadle! Těšíme se na naše společná fascinující a dobrodružná setkávání se při objevování nádherných divadelních zážitků!

 

            Za všechny dlouhodobě kontinuálně spolupracující kolegy 

Stanislav Moša 1. 3. 2015
Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->