Vážení divadelní přátelé!

Každá věc musí být jednou poprvé, a tak jsem se rozhodl, ("rozhodl" je špatné slovo - lépe řečeno byl jsem mimořádným zážitkem vnitřně donucen), k napsání reflexe jednoho úžasného divadelního zázraku.

Stalo se 11. prosince l.p. 2010, že se na jevišti našeho divadla sešli hned tři naprosto výjimečné herecké osobnosti - paní Zdena Herfortová, Jaroslav Dufek a Ladislav Lakomý. Dvou a půl hodinové představení skončilo a všichni diváci jako jeden muž (i ženy) svorně povstali k dlouho nevídanému a dlouho neutuchajícímu potlesku.

Seběhlo se to všechno následovně: pro Zdenu Herfortovou chystali oslavy jejího významného životního jubilea a tak, jak je odedávna u divadla dobrým zvykem, i tentokrát jsme se zamýšleli nad tím, jak na jednu stranu tuto herečku poctít při takové příležitosti významným úkolem a na druhou, jak pro divadlo využít její extrémní životní energie a zcela neobvyklého talentu k potěše všech diváků. I jsem se obrátil na mladé kolegy režiséra Stanislava Slováka a dramaturgy Kláru Latzkovou a Honzu Šotkovského, aby pro paní Zdenu Herfortovou, divadlo i Vás vybrali vskutku něco neobvykle krásného. Volba padla na komedii Stefana Vögela "Dobře rozehraná partie". Když jsem tuto hru hned poprvé pročítal, nebylo jediné repliky, kterou pronáší postava Freda Kowinského, abych si ji nepředstavoval realizovanou skrze nádherného herce, legendu brněnského i českého divadelnictví, pana Jaroslava Dufka. I nastal dobrodružný čas vzájemného namlouvání. Jardovi se hra vpila hned při prvním čtení do kůže, avšak rozsah oné role byl natolik velký, a její uskutečnění v našich představách natolik náročné, že se nejprve zdráhal. Vlastně ji po dvakráte odmítl. A pak se stalo, že měl narozeniny, a já byl ten den shodou okolností součástí společnosti, ve které nás Zdeněk Junák, dlouholetý kolega Jardy Dufka, upozornil na jeho významný den. Navrhl jsem, abychom mu zatelefonovali a do telefonu všichni společně zazpívali, a tak mu alespoň na dálku popřáli. A bylo nás hodně a znělo to tak pěkně, že mě za dva dny Jarda navštívil a řekl, že jsme ho tím přáním "dostali" a že chce v divadle, kde panuje tak dobrá nálada a jsou tak prima lidi, (cituji ho doslova), nazkoušet tu nádhernou hru, která byla podle nás všech napsána právě a jedině pro něj. Musím spravedlivě konstatovat, že mě v tom přemlouvání výrazně pomáhali jak paní Zdena Herfortová, tak i do té doby ten "třetí vzadu", pan Ladislav Lakomý, který čekal na konečné rozhodnutí Jaroslava Dufka, aby po jeho kladném vyjádření se sám nastoupil do oné tolik výjimečné práce (obzvláštní poděkování za podporu si zaslouží i Jardova manželka paní Dufková).

Sledovat mistrovské herectví těchto tří osobností, užívat si ho, vnímat je, nechat se jím fascinovat, prostupovat, nechat se "vbíjet" do sedadla, se stalo pro mě i pro ostatní diváky něčím zcela nebývalým. Minuciózní, skromné a úchvatné herectví pana Lakomého, jakoby živelné a přitom přesně kontrolované eruptivní nasazení Zdeny Herfortové zdobené obdivuhodnou schopností být absolutně přesvědčivá v jakékoli komické či tragické situaci, a k tomu bodré až gargantuovské, hluboce lidské brilantní mistrovství Jaroslava Dufka...!

Jsem nepopsatelně šťastný, že k tomu ke všemu došlo a využívám této příležitosti, abych za prvé veřejně poděkoval všem na této práci zúčastněným a za druhé skrze Vás pozval všechny k účasti na této zázračné události.

A ještě jedna zpráva navíc: tak, jako naše životy provázejí rozličné změny, nevyhne se jim ani naše divadlo. Z různých důvodů, které je nyní zbytečné popisovat, jsme se nakonec rozhodli, že vyměníme dvě inscenace v připravovaném repertoáru našeho divadla. Americký muzikál "Jekyll a Hyde", který uvedeme hned na konci září 2011, nahradí na jaře jiný, neméně slavný muzikál americké provenience, a to sice "Chicago" Freda Ebba a Boba Fosseho. Uprostřed následující sezony pak uvedeme muzikál Zdenka Merty a Stanislava Moši "Očistec", kterého nyní nahradí muzikál "Sugar!" napsaný podle světoznámé filmové komedie "Někdo to rád horké".

Přeji Vám za všechny kolegy z Městského divadla Brno krásný, úspěšný, zdravý a klidný nový rok!

Stanislav Moša 3. 1. 2011
Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->