Vážení divadelní přátelé,

        právě jsme vstoupili do nové divadelní sezóny 2015/2016, na kterou se už nějakou dobu pečlivě připravujeme. Znovu, jako i v oněch sezónách minulých, jsme získali autorská práva k uvedení hned několika světových, evropských či českých premiér, takže budete moct právě v našem divadle vidět inscenace, které se jinde v divadlech prostě nehrají. Když jsme před jedenácti léty otevírali novou Hudební scénu, deklarovali jsme, že to bude divadelní dům, který má sloužit jako platforma především současným autorům. Vždyť kdo jiný než právě tito tvůrci mohou nejvážněji promlouvat se svým obecenstvem. Vždycky jsem se hrozil přídomku „kamenný dům“, kterým se obecně nazývala divadla s dlouhou historií, neboť jsem měl už jako student pocit, že se jim dá rovněž říkat „muzea“ – „kamenné domy“, které nic nového neprodukují a jen opakují repertoár, který zůstává po desítky let neměnný – no prostě „muzea“…

        V průběhu prázdnin jsme hráli na našem „třetím“ jevišti – na Biskupském dvoře, kde jsme odehráli před jednou z nejkrásnějších kulis našeho města, před chrámem sv. Petra a Pavla, celkem osmnáct představení včetně uvedení původního díla napsaného právě pro tento prostor, „Mendel aneb Vzpoura hrášků“, hostovali jsme s obrovským ohlasem již podesáté v lucemburském Wiltzu s několika představeními muzikálu „Kočky“, který jsme pro tuto příležitost nastudovali v angličtině, a zásadním způsobem jsme se kreativně podíleli na nastudování muzikálu „TITANIC“ ve švýcarském Walenstadtu. (Muzikál „TITANIC“ uvedeme v českém překladu na Hudební scéně v premiéře v březnu 2016.) O všech těchto našich zahraničních aktivitách se můžete dočíst podrobněji dále v našem měsíčníku. Znovu jsme v zahraničí potvrdili vysoký kredit našeho divadla a již nyní jsme zváni k dalšímu evropskému účinkování.

        Teď po prázdninách před sebou máme dokončovací práce hned na několika inscenacích. Poprvé budete mít možnost v našem divadle spolurozhodovat o tom, jak inscenace skončí. Komedie „Splašené nůžky“, kterou režíruje Mikoláš Tyc, (zajisté si vzpomínáte na jeho skvělou inscenaci „Podivný případ se psem“ s úžasným Vojtou Blahutou v hlavní roli…) má hned několik možných konců a o tom správném rozhodují každý večer sami diváci.  Premiéra se odehraje na Činoherní scéně, zatímco na Hudební scéně budou probíhat dokončovací práce na prvém muzikálovém titulu v sezóně, který připravuje režisér Petr Gazdík. Připomínat jeho skvělé režie by bylo zřejmě „nošením dříví do lesa“, ale budiž – za všechny rád vzpomínám na „Mary Poppins“ a „Jekylla a Hydea“…  Budeme prvním divadlem v Evropě mimo Velkou Británii, které v Petrově režii uvede nádherné dílo Andrew Lloyd Webbera „Pískání po větru“ s nádherným příběhem evokujícím osud Ježíše Krista. Už před prázdninami jsme zahájili zkoušky jednoho z nejvýznamnějších světových dramat v historii divadla... Po výtečném výsledku inscenace „Benátský kupec“, kdy se v titulní roli kupce Šajloka zaskvěl jedinečný Boleslav Polívka, jsme se se stejným umělcem dohodli na nazkoušení „Krále Leara“, opět s Bolkem v titulní roli.

        Hned na počátku měsíce září Česká televize provede záznam naší úspěšné inscenace komedie „Mrtvé duše“, která bude naše divadlo reprezentovat i na Mezinárodním divadelním festivalu  v Plzni. Nemalou zásluhu na výjimečnosti této inscenace má kromě režisérky Hany Burešové i představitel hlavní role Čičikova Michal Isteník, který za ztvárnění této role získal činoherní Cenu Thálie za rok 2014 a byl za stejné období za tentýž výkon nominován na Cenu divadelní kritiky.

        Do angažmá přišli v měsíci srpnu čerství absolventi JAMU Katarína Mikulová, Markéta Pešková a Daniel Rymeš, ti všichni už se objevili v různých představeních našeho divadla jako hosté. Podobně tomu bylo i s Lucií Bergerovou, nositelkou Ceny Thálie, která k nám přichází z divadla v Českém Těšíně, a Tomášem Slezákem, jenž léta úspěšně působil v brněnském loutkovém Divadle Radost. Do činoherního souboru se vrací Erika Kubálková a baletní soubor posílí Hana Kubiová-Vašáková s Renátou Mrózkovou.

        Dle mého názoru je tedy na co se v nové sezóně těšit.

        Přeji vám jenom krásné zážitky na obou našich hlavních scénách a společně se všemi kolegy z Městského divadla Brno se s Vámi těším na naše divadelní setkávání!

Stanislav Moša 1. 9. 2015
Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->