Betlém

Image/shop/206_BetlemLP.jpg

cena: 390

S blížícími se svátky
k Vám přicházíme s dárkem, a to v podobě nového LP dvojalbum Betlém, které potěší a pohladí duši. S bonusovým výběrem písní Cimbal Classiku navíc!
Ponořte se do nádherných melodií spojených právě s Vánocemi. 
Přejeme Vám příjemný poslech!  
 
Autor hudby a upravovatel lidových písní Dalibor Štrunc připravil společně se svým souborem Cimbal Classic bezmála hodinu původní vánoční hudby, která vychází převážně z moravských vánočních tradic. Divadelní verze ale dává nahlédnout na betlémský příběh z mnoha úhlů, řadí jej do širšího biblického kontextu a nechává na něj nahlížet i současným pohledem. A tak se přirozeně vedle sebe objeví málo známé, neotřelé, ale o to krásnější a zemitější vánoční koledy z Valašska, původní folkové písně Cimbal Classiku a také klezmerská muzika, která v netradičním obsazení přináší  prvky blízkovýchodní, židovské a orientální melodiky.
Vedle výše zmíněných, posluchačsky možná méně známých melodií, se na CD objevují i tradiční koledy jako Narodil se Kristus či Kainarova humorná hříčka Vracaja sa dom.
Instrumentálně a aranžérsky se jedná o velmi rozsáhlý projekt, na kterém se vedle Cimbal Classiku podílela celá řada dalších špičkových hudebníků a zpěváků.
V sólových pěveckých partech se vedle Kateřiny a Dalibora Štruncových střídají přední herecké osobnosti Městského divadla v Brně: Mária Lalková (Marie), Petr Štěpán (anděl), Stano Slovák, Milan Němec, Alan Novotný (pastýři), Ladislav Kolář (Josef) aj.
Dětský pěvecký sbor Primavera, ženský sbor Polajka z Rožnova a mužský sbor Ars Brunensis podtrhují a zesilují barevnou rozmanitost a bohatost celého alba.
Baladičnost a koncepční celistvost LP Betlém a svým způsobem i formální nezávislost na představení podtrhují krátké úryvky z evangelií, které citlivě namluvil Ladislav Kolář.
 
 
Betlém vychází i jako CD! 
 
CD a LP Betlém vydává vydavatelství Cimbal Classic ve spolupráci s Městským divadlem v Brně.
 
Několik slov autora hudby a upravovatele písní... 
Po úspěšném uvedení divadelní inscenace Betlém (v režii Z. Srby) v Městském divadle v Brně se Vám nyní dostává do rukou a k poslechu stejnojmenné hudební CD a LP, které volně navazuje právě na toto představení. Možná je jedním z důvodů, proč právě čtete tyto řádky, 
fakt, že jste ho už zhlédli a dostali chuť ještě jednou se k němu vrátit. Zkusit si prostřednictvím tónů a vlastní fantazie trochu zavzpomínat a možná i kdesi hluboko uvnitř zapřemýšlet. Nebo naopak (a to bude velkou odměnou pro nás všechny, kteří jsme ho nahráli a nazpívali) se po poslechu tohoto alba vydáte do Městského divadla, abyste si toto vzácné sváteční zastavení vychutnali v plné kráse.
 
Divadelní verze dává formou koláže nahlédnout na betlémský příběh z mnoha úhlů. Řadí jej do širšího biblického kontextu a zároveň ho pozoruje současnýma očima. Tak se přirozeně mohou vedle sebe objevovat málo známé, neotřelé, ale o to krásnější a zemitější vánoční koledy z Valašska, původní folkové písně Cimbal Classiku i názvuky klezmerské hudby, která v netradičním obsazení přinášíprvky blízkovýchodní, židovské a orientální melodiky.
V širokých historizujících souvislostech mají své místo i písně velikonoční s věčným a trvalým poselstvím o životě a smrti.
.
CD a LP Betlém tedy není a ani nemůže být stylově čisté, jako tomu bylo třeba na albu Vánoce v Rožnově - a to i přesto, že hudebně vychází převážně z moravských vánočních tradic.
Naproti tomu tato hudba v sobě nese divadelní výrazové prostředky, pracuje s jevištním dějem a i díky tomu si může hledat prostory, které jsou u tematicky vyhraněných folklórních projektů zapovězené.
Při výsledné podobě alba jsem si znovu uvědomil, jak důležité bylo vzájemné porozumění, cit a empatie celého autorského týmu (Václav Cejpek, Zbyněk Srba, Jan Šotkovský, Dalibor Štrunc) při spoluvytváření divadelního scénáře. Zvláště pak režisér Zbyněk Srba coby skrytý a velmi vnímavý muzikus dokázal citlivě zapracovávat mé hudební podněty a sám s mnohými přicházet. Dostal jsem tedy coby autor hudby a upravovatel lidových písní příjemně široký prostor jak pro výběr písňového materiálu, tak i pro instrumentální a aranžérskou pestrost.
Hudebně nosným pilířem alba jsou stejně jako na představení zpěvy rozverných, do Betléma putujících valašských pastýřů. Při výběru jejich písní jsem vycházel z poměrně důvěrné znalosti svého rodného kraje, který má podle mého názoru jedny z nejkrásnějších a nejpůsobivějších koled. A nově také z málo známé sbírky Valašské písně Metoděje Bakaly. Tato sbírka obsahuje opravdové skvosty nejen lidové vánoční poezie a zapůsobila na mě tak trochu jako zjevení. Stejně silná je i poezie dalších tří zhudebněných básníků Aleny Binterové, Milana Rúfuse a Josefa Kainara. Jejich texty nejen že zapadly do naší koncepce, ale daly jí další rozměr. Díky Rúfusově poezii jsme mohli rádi přiznat, jaký je rodný jazyk naší divadelní Panenky Marie (Mária Lalková). Ona nám to vrátila měkce vyzpívanou slovenskou a mateřskou naléhavostí.
Kainarova humorná hříčka Vracaja sa dom zase na závěr nejen pohladí a zahřeje, ale také nám propojí dvě představením volně putující kapely- klezmerskou a hudeckou.
Jak je patrné, a jak jsem se od pamětníků dozvěděl, Josef Kainar ji v dobrém rozmaru i včetně hudby napsal pro potřeby své a svých přátel tak, aby měli s čím chodit s veselou po koledě.
Tahleta veliká krása je v kmenovém repertoáru Cimbal Classiku od roku 1993, kdy jsem ji náhodně objevil v archivu Brolnu. Bylo pak pro ni určitě přínosem, že se skrze nás dostala k Vlastovi Redlovi, a tím do širšího posluchačského povědomí. Jen pro zajímavost uvádím, že jako první ji pro brněnský rozhlas nazpíval Dušan Holý.
Baladičnost a koncepční celistvost CD a LP Betlém a posluchačsky potřebnou formální nezávislost na představení jsem se pokusil umocnit výběrem krátkých úryvků z evangelií - ve zpěvném a poetickém jazyce Bible kralické citlivě vyprávěných Ladislavem Kolářem.
 
Přestože je album Betlém velmi rozsáhlým hudebním projektem, na němž se vedle Cimbal Classiku a herců Městského divadla Brno podílela celá řada špičkových hudebníků a zpěváků, mělo by snad působit komorně a domácky. Tak, jak se u příběhu, který důvěrně známe, sluší a patří. Příběhu, jehož jsme součástí a který nám rok co rok přináší poselství o naději, lásce, pokoře, vzájemném porozumění a nekonečné milosti.
Dalibor Štrunc
           
                                                                                     
 
Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->