F Scéna /Děti dětem

F Scéna /Děti dětem

  • Žánr Koncert
  • Scéna Činoherní scéna
  • Premiéra27. srpen 2022
  • Délka představení1:20 hod.
  • Počet repríz1
  • Cena

vystoupení dětských folklorních souborů

VSTUP ZDARMA!

Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZUŠ Veselí nad Moravou má v rámci kulturního, společenského a kulturně - výchovného dění ve městě i v blízkém regionu nezastupitelné postavení. Je to dáno cílevědomým úsilím a nadstandardními činnostmi jako jsou např.: speciální programy pro MŠ, ve kterých se děti seznamují s uměleckými obory a aktivně se zapojují do jejich představení, vánoční představení a výchovné koncerty pro školy, tvůrčí dílny a semináře, koncerty, představení, výstavy a tematicky zaměřené projekty spojující práci všech oborů pro veřejnost, účast žáků na přehlídkách a soutěžích i v zahraničí, pořádání soutěží. Ředitel ZUŠ je Aleš Smutný, který je významným a známým folkloristou a bývalým dramaturgem VUS Ondráš.

 

Kterak Honza z Budějc Moravu spoznával

(aneb cesta zvídavého chlapce z Čech po moravských krajích, krojích, písních, řečích i nářečích)

Hudební, taneční i lehce divadelní pořad seznamuje diváka s nejvýraznějšími regiony Moravy. Hrají, tančí, zpívají, recitují a všelijak skotačí žáci dvou cimbálových muzik ZUŠ Veselí nad Moravou.

Autoři pořadu předpokládají, že děti, které nenavštěvují žádný folklorní soubor a s ním různé festivaly, kde by se mohly setkat s rozmanitostí krojů, nářečí, písní a tanců, nemají kde tyto informace získat. Z pohledu dnešní globalizace a stírání rozdílů všeho mezi vším je záměrem pořadu vyzdvihnout především originalitu projevů lidové kultury jednotlivých etnografických regionů a zároveň zdůraznit, že Morava je náš domov, na Moravě máme všichni své kořeny, tradice a kontinuitu s našimi předky. 

Na koncertě zazní písně z Podluží, Moravských Kopanic, Valašska, oblasti Kysucka, Hané a domácího Veselska.

Provázet děti po moravských krajích, krojích a písních bude opravdový Honza z Budějovic, zazní zde tedy také píseň z Čech ve vší své odlišnosti od písní moravských.

Pořad je unikátní tím, že vše – od hudby, přes tanec i divadelní ztvárnění, obstarávají děti – muzikanti dvou cimbálových muzik ZUŠ Veselí nad Moravou. Pod vedením kantorů si krom hudebních dovedností vyzkoušely také tanec a herecký projev.

 

Námět, scénář, režie: Kateřina Mičková

Hudební vedení, autor úprav: Jaromír Kučera

Taneční choreografie: Markéta Roubalová

 

 

 

Dětské taneční studio ONDRÁŠEK vzniklo v září 2006 jako organizační jednotka Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno. Zabývá se výchovou budoucích tanečníků, zpěváků a muzikantů pro Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Je tedy jakousi přípravkou malých talentů pro toto významné poloprofesionální těleso. Po umělecké stránce s ním úzce spolupracuje.

 

Sdružuje více než 80 dětí ve věku od 5 do 19 let, které jsou rozděleny do tří tanečních oddělení dle věku. Většinovým žánrem Ondrášku je lidový tanec, není však nijak regionálně zaměřený. Choreografie i hudební čísla jsou směřovány převážně do českých a moravských regionů. V programu však naleznete také písně a tance ze Slovenska, stejně jako choreografie v moderním duchu. Děti v Ondrášku poznávají zákonitosti tanečních technik lidového, moderního i klasického tance. Výuka je rozšířená o základy divadelního projevu. Repertoár je doplněný o další taneční směry, aby do „velkého Ondráše“ přišly děti lépe tanečně připravené. S dětmi v tanečních odděleních i cimbálové muzice pracují pedagogové, kteří jsou spjati s VUS Ondráš a VSPT Jánošík. Jsou jeho bývalými profesionálními či amatérskými členy.  Zájem o soubor je v Brně velký a každoročně do souboru přichází nové děti.

 

Od září 2013 začala pravidelně zkoušet dnes desetičlenná cimbálová muzika pod vedením hudebního pedagoga, zkušeného muzikanta. Děti jsou ve věku 12 – 18 let. V současnosti doprovází více než hodinový taneční program. Vystupuje také samostatně se svým hudebním programem, doplněným o sólové zpěvy členů cimbálové muziky,.

 

V roce 2019 jsme rozšířili práci s dětmi o pěveckou průpravu. Zkušená pedagožka se stará o to, aby v tanečních choreografiích zvládly děti správně zazpívat všechny pěvecké party. Pro obohacení jsme do našich programů začali vkládat sborová i sólová pěvecká čísla. 

 

Každoročně soubor organizuje řadu víkendových soustředění v Brně a také dvě mimobrněnská. V průběhu školního roku absolvujeme cca 20 vystoupení nejen v Brně, ČR, ale také v zahraničí. V uplynulých letech svými beneficemi Ondrášek pomáhal potřebným postiženým dětem.

 

Podrobnější informace o souboru a uskutečněných akcích od roku 2006 po současnost naleznete na našich webových stránkách. Fotografie a videa z vystoupení naleznete na facebooku.

 

Obsazení

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->