Alžběta Rolečková

Alžběta Rolečková

Narodila se 4. 4. 1988. Pochází z České Třebové. 

V roce 2009 absolvovala Konzervatoř Brno a dále vystudovala bakalářské a magisterské studium na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. 

Od roku 2007 externě spolupracovala v orchestru MdB, od roku 2011 je zde zaměstnána a od roku 2012 vykonává funkci první hráčky skupiny violoncell. 

Je členkou orchestrální akademie Filharmonie Brno. Dále pravidelně vypomáhá a hraje v různých orchestrech a seskupeních. Věnuje se také komorní a sólové hře.

Malý rodinný podnik

Alžběta v roli:
Violoncellistka

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Frank V.

Alžběta v roli:
Violoncello

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->