Vít Spilka

Vít Spilka

Absolvent Konzervatoře v Brně, Janáčkovy akademie múzických umění (klarinet) a Akademie múzických umění v Praze (dirigování). Ve studiu dále pokračoval jako stážista na Academia Chigiana v Sieně a na Trinity College of Music v Londýně. Zúčastnil se několika interpretačních soutěží z nichž si přivezl přední ocenění.

V letech 1987 – 1997 působil jako sólobasklarinetista Filharmonie Brno, jako sólista koncertoval s předními českými orchestry uspořádal množství recitálů v ČR i zahraničí. Je rovněž aktivní na poli interpretace soudobé hudby - řadu skladeb provedl v premiéře, natočil v Českém rozhlase a na CD. Od roku 2014 je interním členem orchestru Městského divadla v Brně.

Jako sólista a komorní hráč účinkoval na pódiích předních festivalů (Pražské jaro, Pražské premiéry, Moravský podzim, Festival Janáček, Festival Janáček a Luhačovice, Forfest Kroměříž, Concentus Moravie) a natočil několik CD. Více jak dvacet let byl členem Brněnského dechového kvinteta, od r. 2012 je uměleckým vedoucím Janáček Ensemble.

Od roku 1993 vyučuje na Hudební fakultě JAMU, v roce 2003 byl jmenován docentem. Působil na řadě domácích i zahraničních interpretačních kurzů, v rámci pedagogických mobilit Programu Erasmus přednášel na několika vysokých školách v zahraničí. Množství jeho žáků zaujímá posty u předních orchestrů v ČR i zahraničí. V letech 2008 – 2012 byl děkanem Hudební fakulty JAMU.

Intenzívní je rovněž jeho činnost dirigentská - jako vedoucí větších komorních celků (např. Dechová harmonie JAMU, Ensemble Opera Diversa, Janáček Ensemble) vystoupil na řadě koncertů u nás i v zahraničí. V roce 2012 debutoval s Filharmonií Brno a v roce 2013 řídil světovou premiéru instrumentované verze Janáčkova Zápisníku zmizelého na Janáčkově festivalu při University of North Texas (Koncerty v Brně a Dentonu – USA). V témže roce natočil CD "Klein, Spilka, Zouhar, Haas" s Ensemble Opera Diversa. V roce 2014 debutoval se Severočeskou filharmonií Teplice, o rok později pak s Pražskou komorní filharmonií. V r. 2016 provedl Mozartovu Kouzelnou flétnu s operním spolkem Run OperRun a nastudoval Figarovu svatbu od téže autora v divadle Inspirace (Operní studio HAMU). V r. 2017 dirigoval Prague Philharmonia na celovečerním koncertě se skladbami W. A. Mozarta, S. Rachmaninova, G. Charpentiera, G. Mahlera a D. Žurkové, kterým zakončil bakalářský cyklus v oboru dirigování na Hudební a taneční fakultě AMU.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->