Petr Christov

Petr Christov

Jmenuji se Petr Christov. Narodil jsem se roku 1978 v Turnově. Vzděláním se hlásím k turnovskému Gymnáziu Jana Palacha, brněnské Masarykově univerzitě (Mgr., Ph.D.) a Univerzitě Karlově v Praze. Na akademické půdě pedagogicky a odborně působím v oblasti teorie a dějin divadla, umělecké kritiky, francouzské literatury a překladatelství.

Od roku 2007 působím jako vedoucí Katedry divadelní vědy na FF UK v Praze, kterou personálně a provozně řídím a rovněž na ní vyučuji. Soustavně se také prakticky věnuji oblasti uměleckého překladu z francouzského jazyka. Ze své publicistické praxe a spolupráce s uměleckými soubory divadel v rámci celé ČR mám rovněž zkušenosti s mediálním prostředím, s fungováním mediálního trhu a s PR.

Během profesního působení v autorskoprávní agentuře jsem rovněž získal znalosti z oblasti autorského práva v tuzemské i frankofonní oblasti. Díky svému angažmá v různých odborných mezinárodních institucích (v minulosti např. v roli prezidenta českého centra Mezinárodní asociace divadelních kritiků A.I.C.T./I.A.T.C.) jsem v pravidelném kontaktu se zahraničními uměleckými institucemi a organizacemi (především v oblasti živého umění a divadla). 

O divadle jsem přednášel na univerzitách či konferencích ve Francii, Portugalsku, Bulharsku, Holandsku, Argentině, Turecku či na Slovensku. Ve spolupráci s různými tuzemskými i zahraničními partnery jsem se podílel na vzniku a realizaci několika mezinárodních projektů (sympózií, konferencí, workshopů, festivalů, jichž se pravidelně účastní i francouzsky hovořící hosté), a to včetně fundraisingu. S francouzskými partnery pravidelně spolupracuji jak při svých aktivitách univerzitních, tak v oblasti edičních, popularizačních i odborných projektů.

Aktivně se zajímám o kulturně-politické dění tuzemské, stejně jako o dění ve francouzském prostředí. Žiji v Praze se svou ženou, která se věnuje arts managementu a marketingu v umělecké oblasti. Společně vychováváme dceru Aurelii."

Sleduj mě www

Jméno

Petr ve funkci:
Překlad

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->