Zdeněk Svozil

Zdeněk Svozil

Narodil se dne 8. června 1989 v Hodoníně, kde od 7 let navštěvoval tamní Základní uměleckou školu. V letech 2004 – 2010 studoval na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Jaroslava Krátkého. Při studiu se zúčastnil řady soutěží, na nichž  zaznamenal úspěchy. Řadí se mezi ně 3. cena (2005)  na celostátní Soutěži konzervatoří v Teplicích, 1. cena a titul absolutního vítěze, rovněž cena za provedení povinné skladby L. Janáčka – Balada na mezinárodní houslové soutěži F. Muziky v Nové Pace (2007). Konzervatorní studia ukončil sólovým vystoupením se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů pod taktovkou českého renomovaného dirigenta Tomáše Netopila.

Od roku 2011 do roku 2015 studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě  českého houslového virtuosa doc. MgA. Bohuslava Matouška, se kterým stále sólově koncertně spolupracuje. Na JAMU se začal také věnovat stylové interpretaci staré hudby,      kde spolu s cellistkou Anežkou Jungovou a cembalistou Martinem Hrochem založili Brno Baroque Trio a společně natočili premiérový komplet cembalových trií skladatel a rodáka z moravského Holešova F. X. Richtera. Nyní na JAMU dokončuje magisterský obor Hra na barokní housle pod vedením vynikající polské barokní houslistky MgA. Martyny Pastuszky. Vedle klasiky též hojně provozuje folklórní lidovou muziku, jazz nebo irskou tradiční hudbu.

Chaplin

Zdeněk v roli:
Houslista

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->