Marie Hujerová

Marie Hujerová

Na housle začala hrát v šesti letech pod vedením Jany Davidové na ZUŠ v Ostravě-Porubě.

Ve studiu hry na housle pokračovala v letech 2007 – 2013 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě ve třídě doc. MgA. Luďka Capa. Během studií se úspěšně účastnila národních i mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře, kde dosáhla mnoha ocenění.
Absolvovala řadu  interpretačních kurzů vedených význačnými pedagogy a umělci (I. Štraus, F. Novotný, V. Hudeček, P. Michalica).

Několikrát sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava v cyklu Jeunesses Musicales, jako sólistka se představila také s Janáčkovým komorním orchestrem. V současné době dokončuje magisterský obor Hra na housle ve třídě prof. MgA. Františka Novotného na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->