Vojtěch Konečný

Vojtěch Konečný

Vedoucí II. skupiny houslí

Narozen 16.6.1992

Na studium konzervatoře jej připravoval MgA. Jiří Besperát a MgA. Štěpán Graffe. Brněnskou konzervatoř absolvoval v roce 2014 ve třídě MgA. Štěpána Graffeho. Studium navázal na Fakultě umění v Ostravě u Doc. MgA. Luďka Capa.

Od dětství se věnuje lidové muzice. Hraje v autorské multižánrové kapele Poletíme? 

V současné době příležitostně hraje s cimbálovými muzikami a v jazzových uskupeních.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->