David Czech

David Czech

David Czech se začal věnovat hudbě v roce 2001 jako žák Základní umělecké školy F. A. Šporka v Lysé nad Labem. Nejprve hrál na klavír a od roku 2003 na trubku.  V roce 2005 získal 2. cenu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Od roku 2007 studoval na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy, kde se věnuje hře na trombon a tenor. V letech 2007, 2009 a 2011 získal na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně: třikrát 1. cenu v oboru tenor a v oboru trombon 1., 2. a 3. cenu. Z mezinárodní soutěže Internationaler Wettbewerb für Blechbläser-Ensembles si se souborem Pamaraczela Brass v roce 2010 přivezl 3. cenu a speciální cenu poroty. V dalším roce obdržel 2. cenu na mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava. V roce 2012 získal 2. cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií české republiky. V roce 2014 zvítězil v konkurzu do divadla F.X.Šaldy v Liberci. Od roku 2015 studuje na Janáčkově Akademii Múzických Umění . V Září roku 2016 začal působit jako orchestrální akademik v České Filharmonii. V roce 2017 získal 2. cenu  na Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů v Brně.

David Czech působí jako hráč v několika komorních tělesech a symfonických orchestrech. Účastnil se několika turné s orchestrem CEI Youth Orchestra v letech 2009, 2010 po Itálii a Rumunsku. S žesťovým kvintetem Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy vystoupil v roce 2010 v New Yorku a v témže roce se zúčastnil turné ve Spojených arabských emirátech s orchestrem téže školy.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->