Jiří Lang

Jiří Lang

Navštěvoval brněnskou konzervatoř 2013-2019, obor varhany, klavír. Na konzervatoři se také zabýval improvizací, dirigováním, zpěvem a hrou na cembalo. Ve studiu pokračuje na JAMU obor sbormistrovství. Zúčastnil se několika varhanních kurzů pod vedením O. Latryho, E. Bellotiho, S. Béchy, P. Černého. Kromě sólové koncertní činnosti (varhaník, klavírista, dirigent) působí Jiří Lang jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde také založil nový Starobrněnský chrámový sbor, jehož byl sbormistrem. Jako varhaník také působil v dalších brněnských kostelech. Kromě doprovodu liturgie pravidelně hraje na svatebních a smutečních obřadech. Je vyhledávaným doprovázečem sborů (Mladost, Městský pěvecký sbor C. Lelka, Magnificat..). Jako klávesista/klavírista působí v orchestru MDB.  Dále hraje baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem. Věnuje se také hudbě jazzové,popové a muzikálu. Zabývá se také činností skladatelskou a aranžerskou (sbory, orchestry, církevní zpěvy). Jako varhaník a dirigent vystupoval v Polsku, Rakousku, Německu, Skotsku, Itálii.. Vyučuje hru na varhany a improvizaci na kurzu Musica Sacra. V neposlední řadě se zabývá i činností organologickou.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->