Podpora pro Činoherní studio v Ústí nad Labem

4. 2. 2014

Městské divadlo Brno podporuje Činoherní studio v Ústí nad Labem a plně souhlasí se všemi body petice, kterou sepsala Asociace profesionálních divadel.

PETICE

za Činoherní studio Ústí nad Labem

 

(dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním)

 

V pátek 31. 1. 2014 se uskutečnilo poslední představení Činoherního studia Ústí nad Labem a tiskem proběhla zpráva o možném ukončení provozování tohoto divadla v podobě, v jakém existuje nyní. Ústecký magistrát ve zcela nestandardním termínu, tj. v průběhu probíhající sezóny, vypsal výběrové řízení na finanční prostředky určené pro činohru v Ústí nad Labem. Na v současné době JEDINÉ činoherní divadlo určil částku 8 mil. Kč (tj. minimálně o 2 mil. Kč méně, než je minimální reálná potřeba tohoto divadla a než činily prostředky poskytnuté v předchozích letech) a 4 mil. Kč určil na NEEXISTUJÍCÍ činohru pro Severočeské divadlo s.r.o., které je mimo to přímo financovanou z rozpočtu města Ústí nad Labem a Severočeského kraje. Tímto rozdělením a určením peněz ohrozil existenci Činoherního studia, které neobdrželo na r. 2014 žádné finanční prostředky a minimálně do doby ukončení výběrového řízení žádné obdržet ani nemůže. Z tohoto důvodu toto divadlo nemůže zodpovědně dále vykonávat svou činnost, aniž by ohrozilo své zaměstnance či dodavatele svou insolvencí.

Činoherní studio, které si po celou dobu své existence v rámci vlastní tvorby udržuje statut kvalitního divadla založeného na originální dramaturgii a výrazných hereckých osobnostech, se řadí k předním českým scénám, ze kterého vzešly nebo se kterým výrazně spolupracovaly takové umělecké osobnosti jako Evald Schorm, Leoš Suchařípa, Karel Steigerwald, Ivan Rajmont, Jan Grossman, Jaroslav Vostrý, Jan Kačer, Petr Kracik, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Pavel Zedníček, Jiří Schmitzer, Tomáš Töpfer, Ondřej Vetchý, Marie Spurná, Pavel Rímský, Karel Roden, Ivana Chýlková, Michal Lang, Jiří Pokorný, Tomáš Pavelka, Robert Jaškow, Klára Pollertová Trojanová, Roman Zach, Martin Finger, Marek Taclík a další.

Za navrhovanou částku 8 mil. Kč divadlo existovat může. Nikoliv však v podobě a kvalitě, v jaké jej diváci znají a v jaké jeho tvůrci získávali v minulosti mnohá prestižní ocenění.

 

Vyzýváme proto primátora statutárního města Ústí nad Labem, aby v zájmu zabránění nevratných škod na poli českého divadla:

1. Zrušil nestandardně vypsaná výběrová řízení na finanční prostředky pro činohru v Ústí nad Labem.

2. Poskytl v dostatečné výši finanční prostředky určené pro činohru v Ústí nad Labem na r. 2014 Činohernímu studiu o.p.s. na základě smlouvy bez výběrového řízení jako doposud.

3. Připravil v dostatečném předstihu výběrové řízení na financování Činoherního studia v rámci čtyřletého grantu na období 2015-2018, tedy způsob financování, který je evropským i českým standardem a odpovídá významu této nezaměnitelné divadelní scény.

 

Asociace profesionálních divadel České republiky

 

 

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->