Jef Kratochvil vydává publikaci Za zrcadlem

19. 11. 2014

V pondělí 17. listopadu 2014 byla pokřtěna výpravná publikace brněnského fotografa Jefa Kratochvila, nesoucí název Za zrcadlem, která poprvé v knižní podobě shrnuje projekt Dech brněnských ateliérů.

V pondělí 17. listopadu 2014 byla pokřtěna výpravná publikace fotografa Jefa Kratochvila, nesoucí název Za zrcadlem, která poprvé v knižní podobě shrnuje projekt Dech brněnských ateliérů, do něhož se známý brněnský fotograf pustil začátkem 80. let po marných snahách dostat se na uměleckou školu společně s učitelem a historikem umění Františkem Brüstlem. Koncepce byla postavena na spojení fotografií, zachycujících výtvarníky v jejich tvůrčím prostředí, s dalšími médii. Tím vznikly unikátní koláže a asambláže umělců tvořících v brněnském regionu. Po pěti letech spolupráce s více než dvěma sty výtvarníky projekt ukončila smrt Františka Brüstla.

Publikace Za zrcadlem obsahuje na sto padesát koláží, které vznikly v letech 1980-1985. V premiéře byly fotokoláže, zachycující daného umělce a prvky jeho samotné umělecké tvorby, poprvé prezentovány v roce 1985 na výstavě v galerii Čs. spisovatele. Opět je připomenula před necelými dvěma roky výstava v Paláci šlechtičen – to však byl instalován jen zlomek celé kolekce. Knižní vydání, které dostalo název Za zrcadlem, nabízí tento ojedinělý projekt v zatím nejrozsáhlejší podobě. Představuje se zde celá generace brněnských výtvarníků všech typů osmdesátých let dvacátého století. Tím se k čtenáři dostává kromě ojedinělého fotografického díla Jefa Kratochvila i výjimečné historické dílo neopakovatelné hodnoty, které vypovídá o rozsahu výtvarného umění té doby v Brně.

Křest publikace proběhl na jevišti Hudební scény Městského divadla Brno, jehož dvorním fotografem je Jef Kratochvil již dvě desítky let. Slavnostní akt proběhl po skončení představení Benátský kupec, v němž účinkuje Boleslav Polívka, jehož slovy, byť puštěnými ze záznamu, byla zahájena Jefova vernisáž v roce 1985. Tentokrát se Bolek stal také kmotrem publikace a na jevišti stanul spolu s umělci Rostislavem Pospíšilem a Vlastimilem Zábranským a také s autorem grafického zpracování knihy Petrem Hlouškem.

Za zrcadlem lze koupit v knihkupectví i v pokladnách Městského divadla Brno či na www.mdb.cz za jednotnou cenu 299,- Kč. 

Zpět

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->