Jaroslav Matějka

Sen noci shakespearovské

Jaroslav v roli:
Mrtvola

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Jánošík aneb Na skle malované

Jaroslav v roli:
Zbojník Domýšlivý

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Tři mušketýři

Jaroslav v roli:
Aramis

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Jaroslav v roli:
Antonio

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Tři sestry

Jaroslav v roli:
Solený, štábní kapitán

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Ptákoviny podle Aristofana

Jaroslav v roli:
Triglav, Vzduchometr, Fízl

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Becket aneb Čest Boží

Jaroslav v roli:
Druhé páže, Druhý strážný, Druhý sluha, Seržant, Hugo ze Sandwiche, Mnich - posel, Druhý mnich, Richard de Lucy, Druhý šašek, Druhý francouzský baron, Druhý námořník, Druhé páže, Druhý strážný, Druhý sluha, Seržant, Hugo ze Sandwiche, Mnich - posel, Druhý mnich, Richard de Lucy, Druhý šašek, Druhý francouzský baron, Druhý námořník

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Škola základ života

Jaroslav v roli:
Cafourek, chemikář a fyzikář

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Oidipus král

Jaroslav v roli:
Oidipův sluha, chór

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Muchova epopej

Jaroslav v roli:
Marold

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Jméno růže

Jaroslav v roli:
Malachiáš z Hildesheimu, knihovník

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Měsíční kámen

Jaroslav v roli:
Kyle, sdílný mnich

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Zkrocení zlé ženy

Jaroslav v roli:
Kurt a dalších pět Petrucciových sluhů, Krejčí a Kloboučník

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Cid

Jaroslav v roli:
Don Arias, kastilský šlechtic

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Jezinky a bezinky

Jaroslav v roli:
Jonathan Brewster, jejich synovec

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Král Lear

Jaroslav v roli:
Rytíři Learovy družiny, důstojníci, poslové, heroldi, vojáci a sloužící

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Jakub a jeho pán

Jaroslav v roli:
Markýz

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Cabaret jako Brno

Jaroslav v roli:
Dále účinkují:

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Benátský kupec

Jaroslav v roli:
Stefano, Benátští šlechtici, úředníci při soudním dvoře, sloužící a družina

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Riverside Drive

Jaroslav v roli:
Jim Swain

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mrtvé duše

Jaroslav v roli:
Selifan

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Princ Homburský

Jaroslav v roli:
Hohenzollern, hrabě, člen kurfiřtova doprovodu

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Donaha!

Jaroslav v roli:
Teddy Slaughter, její nový přítel

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->