Štěpán Otčenášek

Štěpán Otčenášek

Nar. 1954 v Praze, absolvent divadelní vědy a českého jazyka FF UK 1978.

Předchozí angažmá a zaměstnání:
Kabinet pro studium českého divadla ČSAV
Divadelní ústav
Labyrint


Od roku 1996 je dramaturgem a společně s Janem Bornou a Hanou Burešovou uměleckým vedoucím Divadla v Dlouhé. Vedle řady divadelních úprav se autorsky podílel na scénářích k inscenacím Létavý lékař, Kouzelný vrch a Obrazy z Francouzské revoluce. Jako divadelní dramaturg spolupracuje přes dvacet let se svou ženou, režisérkou Hanou Burešovou, s níž společně připravil více než třicet inscenací. Absolvoval divadelní vědu a češtinu na FF UK, 1983 získal doktorát filozofie. Od roku 1990 je redaktorem časopisu Divadelní revue. S Městským divadlem Brno spolupracuje společně s Hanou Burešovou pravidelně.

Faidra

Štěpán ve funkci:
Dramaturg, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mnoho povyku pro nic

Štěpán ve funkci:
Dramaturg, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Lidská tragikomedie

Štěpán ve funkci:
Dramaturg, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Romeo, Julie a tma

Štěpán ve funkci:
Dramaturg, Dramatizace

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Smrt Pavla I.

Štěpán ve funkci:
Dramaturg, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Kamenný host aneb Prostopášník

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Znamení kříže

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Amfitryon

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Maškaráda

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Macbeth

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Síla zvyku

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Tři mušketýři

Štěpán ve funkci:
Autor, Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mojžíš

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Škola základ života

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Všemocný pan Krott

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Frank V.

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mrtvé duše

Štěpán ve funkci:
Adaptace, Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Slečna Jairová

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Oblomov

Štěpán ve funkci:
Adaptace, Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Dotkni se vesmíru a pokračuj

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Žebrácká opera

Štěpán ve funkci:
Dramaturg

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->