Hana Burešová

Hana Burešová

Nar. 1959 v Praze, absolventka režie DAMU 1983.

Režisérka Divadla v Dlouhé, Praha.

Předchozí angažmá a dlouhodobá spolupráce:
Činoherní klub (stáž)
Klub v Řeznické
Divadlo Jaroslava Průchy, později Středočeské divadlo Kladno a Mladá Boleslav
Labyrint
Hostování: Činoherní studio Ústí nad Labem, Viola, Národní divadlo, Divadlo Ungelt, Kazalište Marina Držiče Dubrovník, s Městským divadlem Brno spolupracuje pravidelně.

Pro režijní tvorbu Hany Burešové je příznačná široká žánrová a stylová pestrost. Její divadelně invenční režie se vyznačují velkým citem pro styl, schopností sdělit obsah hry nezaměnitelnou formou, jež přísně vychází z poetiky předlohy. Dosud nastudovala 40 divadelních inscenací a 2 rozhlasové adaptace divadelních her. Od roku 1996 je společně s dramaturgem Štěpánem Otčenáškem a s režisérem Janem Bornou uměleckou vedoucí Divadla v Dlouhé. Pohostinsky pracovala i v dalších divadlech (Národní divadlo, Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem, Viola, Městské divadlo Brno, Divadlo M. Držiče Dubrovník, pravidelně hostuje v Divadle Ungelt). Absolvovala činoherní režii na pražské DAMU, pod značkou DDT (Družstvo divadelní tvorby) realizovala své první inscenace v pražském Klubu v Řeznické. 1988-92 byla v angažmá ve Středočeském divadle Kladno - Mladá Boleslav, 1992-95 v pražském Divadle Labyrint.

Faidra

Hana ve funkci:
Režie, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mnoho povyku pro nic

Hana ve funkci:
Režie, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Lidská tragikomedie

Hana ve funkci:
Režie, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Romeo, Julie a tma

Hana ve funkci:
Režie, Dramatizace

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Smrt Pavla I.

Hana ve funkci:
Režie, Úprava

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Kamenný host aneb Prostopášník

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Znamení kříže

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Amfitryon

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Maškaráda

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Síla zvyku

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Tři mušketýři

Hana ve funkci:
Autor, Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mojžíš

Hana ve funkci:
Adaptace, Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Škola základ života

Hana ve funkci:
Autor, Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Všemocný pan Krott

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Frank V.

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Mrtvé duše

Hana ve funkci:
Adaptace, Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Slečna Jairová

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Oblomov

Hana ve funkci:
Adaptace, Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Dotkni se vesmíru a pokračuj

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Žebrácká opera

Hana ve funkci:
Režie

Vstupenky již nejsou v prodeji.

Newsletter

Divadlo podporují

Oblast hledání

-->